sobota, 7 czerwca 2014

30-DAY BOOK CHALLENGE #3

Przez cały tydzień byłam chora, więc mogłam nadrobić książkowe zaległości, m.in. przeczytać do końca 'Elitę' i 'pandemonium'. 

11.A book you hated.
        I think that I don't have books which I hate. Every book is interesting...
   Książka, której nienawidzisz.
        Myślę, że nie ma takiej książki. Każda książka jest na swój sposób intrgująca.

12.A book you love but hate in the same time.
          Ohh..I guess it's 'Elite'. I love this book all parts of my heart but I'm really annoyed at Ami, because she should choose Maxon not Aspen!
    Książka, którą kochasz i nienawidzisz w tym samym czasie.
         Hmm..Myślę, że 'Elita' jest taką książką. Kocham ją całym sercem za niesamowitą fabułę, ale jestem zirytowana na Ami, która powinna wybrać Maxona, a nie Aspena! 


13.Your favourite writer.
           It's really hard to tell. It's impossible I guess because it's like mother can't choose her favorite children...
     Twój ulubiony pisarz.
           To naprawdę ciężki wybór. Myślę, że to niemożliwe... To tak jakby matka miała wybrać swoje ulubione dziecko...

 
14.Book turned movie and completely desecrated.
        It's definitely 'Beautiful Creatures'. Book is stunning but movie is pretty bad in my opinion and completely descrated...
    Książka przerobiona na film i całkowicie sprofanowana.
         To na pewno film 'Piękne Istoty'. Książka była niesamowita i cudowna, a film to totalna porażka moim zdaniem... 
 
15.Favourite male character.
          It's Carter, very wise and handsome guy. Carter it's character of series 'Night School'. He's perfect...
    Ulubiony męski charakter.
       To na pewno Carter z serii 'Wybrani'. On jest perfekcyjny. Zdecydowanie jest jednym z tych, którzy są dla mnie ideałami. Mądry, inteligentny, zabawny i czuły.